Specustawa dotycząca ASF zmienia zapisy w 9 innych ustawach i ma ułatwić zwalczanie tej choroby przede wszystkim przez wybijanie dzików i zwiększenia bioasekuracji. W trakcie prac nad projektem, posłowie zwracali uwagę m.in. na zbyt szybkie tempo procedowania, wskazywali na niedociągnięcia koalicji rządzącej w walce z ASF. A także o przeznaczaniu zbyt małych środków na ten cel.

Biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ma ona na celu przede wszystkim usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i kwestii redukcji populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się redakcja farmer.pl specustawa powstała nie tylko na wcześniejszą prośbę premiera  Mateusza Morawieckiego, ale i po ponagleniu strony polskiej do lepszego zwalczania  ASF u dzików, przez niemiecką dyplomację.

Czytaj także >>> Zagrożone wysyłki polskiej wieprzowiny do Niemiec?

Jednocześnie przedstawiciele ministerstwa podkreślają, że praca nad ustawą nie była związana z naciskami innych państw w zakresie skuteczniejszego zwalczania ASF w populacji dzików. - Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest potrzeba uszczegółowienia przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz wskazania dodatkowych działań niezbędnych do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzeniania się takich chorób, szczególnie u zwierząt wolno żyjących (dzikich). Nie jest więc prawdziwa informacja, że podjęte działania legislacyjne związane są z jakimikolwiek działaniami innych państw. Według projektodawcy, proponowane zmiany są konieczne w szczególności ze względu na potrzebę podjęcia przez zaangażowane podmioty dodatkowych działań zmierzających do usprawnienia procesu redukcji populacji dzika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwagi na kluczową rolę tych zwierząt jako rezerwuaru i wektora ASF – wyjaśnia biuro prasowe MRiRW.

Omawiane przepisy zakładają m.in zakaz blokowania polowań, odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, strażaków, pograniczników i żołnierzy, możliwość budowy niecek dezynfekcyjnych bez konieczności uzyskania pozwoleń, wykorzystanie Funduszu Leśnego do budowy ogrodzeń, konieczność przestrzegania bioasekuracji przez uczestników polowań.