Jak poinformował we wtorek resort rolnictwa, takie wnioski można będzie składać do 17 października br. O rekompensatę mogą ubiegać się rolnicy, którzy w latach 2015-2018 przez co najmniej rok hodowali świnie w gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami.

Do takiego obszaru zalicza się część gmin w powiatach sejneńskim, augustowskim, białostockim, sokólskim, hajnowskim, wysokim mazowieckiem, zambrowskim, monieckim, grajewskim, bielskim, siemiatyckim, kolneńskim, łomżyńskim w województwie podlaskim. Część gmin w powiecie łosickim i siedleckim w woj. mazowieckim oraz niektóre gminy w powiatach: bielskim oraz Biała Podlaska w województwie lubelskim.

Pomoc ta będzie udzielana w ramach pomocy de minimis. Refundacja kosztów dotyczyć będzie połowy wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć faktury lub ich kopie, rachunki dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi ich poniesienie; oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące wykorzystania pomocy de minimis.

 >>> Czytaj więcej: Bioasekuracja będzie w połowie zrefundowana