Jest to unijna pomoc (w ramach tzw. pakietu Hogana), które obejmuje okres od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. i przeznaczona jest dla rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefie objętej restrykcjami z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Jeżeli w tym okresie rolnik sprzedał świnie po niższych cenach niż rynkowe, może dostać do 1,5 zł za kilogram masy tuszy.

To rekompensata, która wynika m.in z zastosowania ograniczeń, które spowodowały konieczność przetrzymywania tuczników w gospodarstwie, co zwiększyło koszty i negatywnie wpłynęło na opłacalność produkcji.

Strefa z ograniczeniami obejmuje kilkudziesięciu powiatów w województwa podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.