PZŁ chwali się aktywnością myśliwych w zakresie zwalczania ASF i ochrony pól przed szkodami, powodowanymi przez zwierzęta łowne. Z opublikowanego komunikatu wynika, że tylko w kwietniu „odnotowano łącznie ponad 100 tysięcy wyjść w łowisko, z czego przytłaczająca większość związana była z ochroną upraw”. Jednocześnie w tym samym miesiącu „stwierdzono szkody od zwierzyny na łącznej powierzchni 1318 hektarów i wypłacono za szkody niemal 1,4 mln złotych”.

Myśliwi wykazali się również w zwalczaniu ASF - odstrzelili ponad 11 tysięcy dzików, w tym ponad 2600 w ramach odstrzału sanitarnego. Znaleźli również 52 padłe dziki.

Z kwietniowego podsumowania dowiedzieć się także możemy, że: „Przyjmując uśrednioną cenę naboju w granicach 15 złotych, myśliwi wydali na amunicję w celu redukcji populacji dzików i odstrzałów sanitarnych ponad 160 tys. złotych oraz poświęcili czas o wartości szacunkowej ponad 12 milionów złotych, przyjmując, że jedno polowanie zajmuje średnio około 4 godzin, a roboczogodzina ustalona została umownie na kwotę 30 złotych brutto.” W kalkulacji tej nie ujęto jednak amortyzacji użytkowanego sprzętu oraz kosztów dojazdu łowisk.

PZŁ dokonał także podsumowania całego minionego sezonu łowieckiego 2021/2022 w pozyskaniu dzików i walce z wirusem ASF. Odnotowano łącznie 2003 upadki dzików, z czego najwięcej na Podkarpaciu (309), Dolnym Śląsku (297) oraz Wielkopolsce (211). Najmniej padłych dzików było w województwach świętokrzyskim (27) i łódzkim (34).

„W ramach odstrzałów planowych indywidualnych oraz zbiorowych upolowano łącznie 130 883 dziki. W przypadku odstrzałów sanitarnych upolowano 136 142 dziki. Łącznie podczas odstrzałów sanitarnych oraz planowych upolowano ponad 269 tys. dzików.” – czytamy w informacji z PZŁ.
W odstrzałach sanitarnych uczestniczyło 1906 myśliwych, którzy – jak donosi PZŁ – wykorzystali w tym celu łącznie blisko 9 tys. dni z przysługującego im dodatkowego urlopu. „Ponad 99% myśliwych dokonujących odstrzałów sanitarnych nie skorzystało z dodatkowych dni urlopowych i wykonywali powyższe zadania w ramach swojego czasu wolnego od pracy zawodowej.” – czytamy w nadesłanej informacji, oraz: „Z przysługujących dodatkowych płatnych dni urlopowych (nierefundowanych przez Skarb Państwa) skorzystał niewielki odsetek myśliwych wykonujących odstrzały sanitarne, co świadczy o ogromnym zaangażowaniu społecznym myśliwych w walkę z rozprzestrzenianiem ASF przez dziki.”

Z kolejnego komunikatu na stronie PZŁ dowiadujemy się, że kwestia szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę łowną w płodach i uprawach rolnych była jednym z tematów na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego PZŁ. Związek zapowiedział zintensyfikowanie współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych w celu „minimalizowania powstawania konfliktów pomiędzy rolnikami a myśliwymi wynikającymi z szacowania szkód łowieckich oraz wypłacanych z tego tytułu odszkodowań”. Zagadnienie to zyskuje na wadze ze względu na znaczący wzrost cen płodów rolnych.