Jak dowiadujemy się z komunikatu zamieszczonego przez zarząd Polskiego Związku Łowieckiego: „Mimo przerwy świątecznej i noworocznej oraz dużej zmienności pogody w grudniu, utrudniającej wykonywanie polowań, dane z realizacji „Ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych” są zbliżone do tych z listopada. Oznacza to, że zaangażowanie polskich myśliwych w zwalczaniu wirusa ASF nie słabnie”.

Opublikowane przez Związek dane świadczą, że drugi miesiąc wdrażania programu przyniósł wyniki zbliżone do listopadowych. Między 29 listopada ub.r. a 2 stycznia br. zorganizowano więc 8 673 polowań zbiorowych, w których wzięło udział 149 416 osób i prawie 18 tys. psów. W ich efekcie pozyskano ponad 9 tys. dzików oraz odnaleziono 68 padłych sztuk lub szczątków dzików.

- To już kolejny miesiąc, w którym myśliwi walczą z wirusem ASF, za co bardzo dziękuję w imieniu całego Zrzeszenia. Wiedziałem i wiem, że zawsze można na Was liczyć! Jednocześnie proszę o dalsze zintensyfikowanie działań w celu ochrony hodowli trzody chlewnej polskich gospodarstw – komentuje wyniki łowczy krajowy Paweł Lisiak.

Warto jednak zauważyć, że myśliwi odnotowali też w grudniu aż 47 prób blokowania polowań zbiorowych. Liczba takich incydentów niestety rośnie – miesiąc wcześniej odnotowano 34 takie przypadki.

„Ogólnokrajowy skoordynowany program zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych” to program opracowany w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. walki z ASF przy PZŁ. Zakłada on zintensyfikowany odstrzał dzików w całej Polsce, podczas polowań zbiorowych w okresie od 30 października do 31 stycznia 2022 r.

„Przeprowadzone przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego analizy jednoznacznie wskazują, że kontrola liczebności dzików z równoczesnym wyeliminowaniem ze środowiska dzików padłych lub ich szczątków są podstawowym narzędziem, które może zahamować rozprzestrzenianie się wirusa ASF” – przyznaje PZŁ.