Działacze izbowi motywują swój wniosek tym, iż w związku z wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów w marcu 2008 roku ogólnopolskim programem zwalczania choroby Aujeszkyego u świń znaczna liczba gospodarstw prowadzących hodowlę trzody chlewnej decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii zmuszona była do eliminacji z hodowli całego stada podstawowego.

Wprawdzie warunki programu przewidują uzyskanie przez rolników rekompensaty z budżetu Inspekcji Weterynaryjnej, ale obecnie wiele gospodarstw nie posiada pieniędzy na odtworzenie dotychczasowego stanu hodowli zwierząt. Natomiast ze względu na procedury formalne uzyskanie odszkodowań za likwidację świń zarażonych wirusem Aujeszkyego rozciąga się w czasie.

Dlatego też wśród hodowców trzody chlewnej istnieje obawa o utrzymanie w skali kraju dotychczasowej ilości zwierząt hodowlanych niezbędnych do dalszej produkcji trzody chlewnej.

Źródło: farmer.pl