Ostatnie dwa tygodnie nie przyniosły dużych zmian na rynku wieprzowiny. Jak wynika z naszej redakcyjnej sondy, ceny półtusz w klasie E w tym czasie praktycznie się nie zmieniły. Z kolei w przypadku cen żywca wieprzowego odnotowaliśmy pewne obniżki.

Według danych pozyskanych przez naszą redakcję, za półtusze wieprzowe w klasie E krajowe skupy płacą przeciętnie 5,43 zł netto, czyli dokładnie tyle samo co przed dwoma tygodniami. Ceny świń w wbc wahają się w granicach 5,15 - 5,70 zł netto za kilogram półtuszy w klasie E.

Spadek cen odnotowano natomiast w przypadku żywca wieprzowego. Stawki za tuczniki w wadze żywej wynoszą obecnie średnio 4,20 zł netto czyli o 15 groszy mniej niż dwa tygodnie temu. Ceny wahają się w granicach 3,80 - 4,60 zł netto za kilogram.

Warto nadmienić że obecnie odnotowywane stawki - zarówno w przypadku żywca, jak i półtusz w klasie E są najniższe od marca ubiegłego roku.