Spokojne usposobienie i jak największe wyeliminowanie agresji jest nieocenione w trakcie porodów, a także przy większych grupach loch np. w chlewniach wykorzystujących stacje paszowe w grupach loch prośnych. Liczne mioty wymagają od matek spokoju, wysokiej mleczności i opiekuńczości, ogranicza to wykorzystanie dużej liczby mamek. Od loch oczekuje się, że będą praktycznie „samoobsługowe” szczególnie podczas porodów i tuż po.

Z kolei, przy utrzymywaniu loch prośnych w licznych grupach, agresja i stres mogą powodować zwiększenie liczby poronień, urazy ciała i niepotrzebne podwyższenie poziomu brakowania związanego np. z uszkodzeniem kończyn lub losowym spadkiem wydajności.

Jak wyjaśnia dr Stanisław Niemyjski, prezes Choice Genetics - w bieżących pracach nad genotypem coraz więcej uwagi poświęca się również tzw. krzepkości loch i trzeba przyznać, że jest to coraz bardziej ceniona cecha w towarowej produkcji. Pod tym pojęciem, należy rozumieć zwierzęta odporne na stres, które łatwo się adaptują do intensywnej produkcji, sporego zagęszczenia zwierząt i zauważalnie rosnącej liczebności stad. Każda eliminacja agresywnych zachowań świń poprawia nie tylko wyniki stada ale znacząco ułatwia pracę na fermie.