A będzie tak m.in. ze względu na znaczny, bo ponad 20-procentowy wzrost cen żywca wieprzowego.

W całym 2016 roku produkcja sprzedana sektora mięsnego wyniesie 47-48 mld zł i będzie o 2-4 proc. większa niż w 2015 roku, a zysk netto może obniżyć się do 1,2 mld zł, tj. o ok. 17 proc.

Pogorszenie kondycji finansowej tego sektora może spowodować też ograniczenie nakładów inwestycyjnych do poziomu ok. 1,0 mld zł, co oznacza, że będą o ponad 20 proc. niższe niż w 2015 roku.

Jak uważają eksperci, przewidywane pogorszenie wyników i stanu finansowego przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w II połowie tego roku nie zachwieje branżą.

Większym zagrożeniem jest trudna sytuacja na rynku żywca wieprzowego w związku z ASF.

"Pojawienie się ognisk tej choroby na terenach o większej koncentracji produkcji żywca wieprzowego mogłoby dla niektórych firm oznaczać konieczność zaprzestania produkcji" - napisano w analizie rynku.