Mianem włókna pokarmowego określa się ogół substancji występujących w paszach roślinnych, które nie są rozkładane przez endogenne enzymy przewodu pokarmowego świń. Włókno jest ważnym składnikiem pasz – bez niego niemożliwa byłaby bowiem prawidłowa praca układu pokarmowego świń. Odpowiada ono bowiem za prawidłową pracę jelit, zapewnia właściwą prędkość pasażu jelitowego i chroni zwierzęta przed zaparciami. Jednocześnie u starszych zwierząt część energii obecnej w składnikach włókna jest wykorzystywana na potrzeby organizmu. Jednak nadmiar włókna niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Jedną z nich jest podwyższona produkcja odorów.

Nadmiar włókna w paszy odbija się bowiem na strawności paszy. Szybszy przepływ treści pokarmowej przez jelita, pogarsza strawność substancji odżywczych obecnych w składzie mieszanki. Pewne ilości białka i skrobi nie zostają więc wchłonięte w świetle jelit, a wraz z kałem wydalone są poza organizm. To nie tylko marnotrawstwo paszy i pieniędzy, ale także wyższa produkcja odorów. Substancje odżywcze obecne w kale – zwłaszcza białko – ulegają rozkładowi do związków drażniących drogi oddechowe zwierząt, takich jak amoniak i siarkowodór. Wysokie stężenie odorów w powietrzu chlewni to nie tylko większe ryzyko wystąpienia chorób dróg oddechowych, ale również zgubnych w skutkach przypadków agresji. Dlatego zadbajmy o to, by w stosowanych przez nas paszach znalazło się tyle włókna ile powinno.