- Większe konsekwencje makroekonomiczne ma stała nadprodukcja wieprzowiny w krajach Wspólnoty, niż sytuacja związana z występowaniem ASF i szok jaki przeżyliśmy w sierpniu i we wrześniu, w związku z ogniskami choroby w Estonii  – tak powiedział wiceprezes Atria Baltic, fińskiego koncernu żywnościowego, który posiada swoje fermy trzody chlewnej m.in. w Estonii (donosi portal baltic-course.com).

W końcówce lipca br. w Estonii pojawiły się pierwsze ogniska choroby u świń. Były one dość znaczące, bo w niektórych przypadkach dotyczyły gospodarstw towarowych, gdzie w wyniku choroby likwidowano i utylizowano tysiące zwierząt. Mimo tego, Olle Horm ocenia, że niskie ceny wieprzowiny spowodowane wysoką podażą mięsa w Europie są większym zagrożeniem dla branży, niż ta ciężka choroba świń i dzików.   – Cena importowanego mięsa wieprzowego jest niższa niż koszt jego wyprodukowania w Estonii. Firmy korzystające z importowanego mięsa mają wyraźną przewagę na rynku, na który konkurencja i tak jest już bardzo silna – powiedział Horm.

Przypomnijmy, że znaczny spadek eksportu i nadwyżka na rynku wewnętrznym w 2014 r. spowodowały znaczący spadek cen wieprzowiny w UE poniżej średniej pięcioletniej. Od początku 2015 r. notowania nadal spadały, obecnie sytuacja cenowa nadal jest trudna.

Jak informowała w ostatnich miesiącach FAMMU/FAPA – po siedmiu latach, w 2014 r. produkcja wieprzowiny w UE zaczęła odbudowywać się, wzrastając w skali roku o 2 proc. do 22,8 mln ton. Większej produkcji sprzyjały niższe koszty pasz, nieznaczna odbudowa stada loch oraz wzrost ich produktywności. W latach 2015-16 Komisja Europejska przewiduje kontynuację wzrostowego trendu w produkcji. W pierwszym kwartale br. uboje trzody chlewnej w UE wzrosły o 5,6 proc. pomimo niskich cen skupu – o 18 proc. niższych wobec średniej z lat 2010-14. Wzrost liczby ubojów nastąpił dzięki zwiększeniu liczebności prosiąt pod koniec 2014 r. o 2,5 proc. w stosunku do grudnia 2013 r. Wzrosty produkcji zanotowano we wszystkich państwach członkowskich liczących się na unijnym rynku wieprzowiny, największe w Hiszpanii (+11,7 proc.) i Polsce (+6,6 proc.), a mniejsze w Danii, Niemczech, Holandii, Belgii, Francji i Wielkiej Brytanii. Wzrost poziomu wytwarzania w Polsce nastąpił głównie z uwagi na zwiększenie produkcji i importu prosiąt.

Atria Baltic, to jedna z jednostek Atria Group fińskiego koncernu żywnościowego. Atria posiada sześć wielkotowarowych ferm w Estonii, na żadnej z nich nie wystąpił dotąd afrykański pomór świń, jednak jedna z ferm znajduje się w wyznaczonym przez służby weterynaryjne obszarze z ograniczeniami związanymi z występowaniem ASF. Atria została założona w 1903 r. i jest jedną z czołowych firm spożywczych w krajach skandynawskich, Rosji i regionie Morza Bałtyckiego.