Bioasekuracja leży w interesie hodowców dlatego rolnicy powinni dbać o przestrzeganie jej zasad. Trzeba podkreślić, że nie są to kosmiczne wymagania. Biorąc pod uwagę bioasekurację zewnętrzną najprostsze rzeczy często nie są dokładnie wykonywane.

- Typowe oczyszczanie obuwia i jego odkażanie przechodzeniem przez matę ze środkiem dezynfekcyjnym nie daje żadnej pewności zabicia zarazków. Skuteczność dezynfekcji obuwia podnosi jego oczyszczenie mechaniczne z zabrudzeń organicznych, po którym nastąpi namaczanie w płynie dezynfekcyjnym przez co najmniej 5 min. – wyjaśniał podczas wykładów prof. Zygmunt Pejsak.

Mata powinna być uzupełniana świeżym płynem codziennie we właściwym rozcieńczeniu. W okresie zimy do roztworu trzeba dodawać sól lub 10% glikol propylenowy, tak aby środek nie zamarzał.

Jeśli chodzi o pojazdy to również przed wjazdem na fermę powinny być oczyszczone i zdezynfekowane. Parking dla samochodów z zewnątrz powinien znajdować się poza obszarem, gdzie zlokalizowane są budynki inwentarskie.

-Wjazd powinien odbywać się przez odpowiednio skonstruowany i wypełniony środkiem dezynfekcyjnym basen. Kilkusekundowy przejazd nie załatwia sprawy. Powinien być przestrzegany czas działania środka. W praktyce samochód często w ciągu kilku sekund przejeżdża przez matę  i za chwilę koła są już suche. Chwilowe zamoczenie kół nie gwarantuje bezpieczeństwa  - mówił profesor.