Według wstępnych wyników 3 listopada 2021 r. w Niemczech utrzymywano 23,6 mln świń. Jak donosi Federalny Urząd Statystyczny, była to najniższa populacja świń od 1996 roku. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ta spadła o około 9 proc., czyli 2,45 miliona zwierząt.

Mniej ferm trzody chlewnej

Oprócz pogłowia zmniejsza się również liczba ferm trzody chlewnej. 3 listopada 2021 r. było ich 18 800, co odpowiada prawie 8 procentowemu spadkowi w stosunku do poprzedniego roku (-1600 ferm). Dalsze spadki cen wieprzowiny są jedną z przyczyn spadającej liczby ferm.

Porównanie dziesięciu lat pokazuje zmiany strukturalne jeszcze wyraźniej. Liczba świń od 2011 r. spadła o 14 proc. (3,8 miliona szt.), podczas gdy liczba gospodarstw utrzymujących świnie zmniejszyła się o 39 proc. (-12 100 hodowców świń). W tym samym okresie średnia niemiecka populacja świń na gospodarstwo wzrosła z 886 do 1254 sztuk.

Rujnujące ceny

Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (DBV) dopiero na początku grudnia ogłosiło, że sytuacja hodowców trzody chlewnej jest bliska tragicznej Jak ostrzegło DBV, utrzymujące się rujnujące ceny za świnie rzeźne i prosięta zagrażają istnieniu producentów.

Istnieje kilka przyczyn spadku popytu na wieprzowinę. Niemcy jedzą coraz mniej wieprzowiny, duże imprezy ze stoiskami z kiełbaskami są często odwoływane z powodu kryzysu związanego z COVID-19 koronawirusa, a największy nabywca, Chiny, przestał kupować wieprzowinę z Niemiec z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Populacja bydła nadal spada

Według stanu 3 listopada 2021 r. w Niemczech utrzymywano około 11,0 mln sztuk bydła. To o 1,2 proc., czyli o 136 600 zwierząt mniej niż w maju 2021 r. Podobny spadek zaobserwowano w liczbie krów mlecznych. W obecnym dniu badania doliczono się około 3,8 mln zwierząt. Było to o 1,5 proc. lub 58 800 zwierząt mniej niż w maju 2021 r. W porównaniu do danych dotyczących wielkości stada z poprzedniego roku (3 listopada 2020 r.), było to o 2,3 proc. lub 88 700 mniej krów mlecznych.

Spadek liczby krów mlecznych znajduje również odzwierciedlenie w liczbie gospodarstw zajmujących się krowami mlecznymi, których liczba w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spadła o 1,9 proc. (-1 000 gospodarstw) do 54 800.