Wczoraj w godzinach popołudniowych doszło do spotkania przedstawicieli Ambasady Irlandii z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Weterynarii, na którym uzyskano następujące informacje:

1. Najprawdopodobniej źródłem skażenia mięsa wieprzowego dioksynami było skażenie pasz, w jednym zakładzie produkcyjnym na terenie Irlandii. Zakład ten nie dystrybuował paszy do innych krajów.

2. Ilość stwierdzonych dioksyn w badanych paszach stukrotnie przekroczyła dopuszczalny poziom i wynosiła 100 pikogramów/kg tłuszczu.

3. Pasza z zawartością dioksyn trafiła na dziesięć dużych farm trzody chlewnej w Irlandii. Populacja świń na tych farmach stanowi łącznie 10 % chowu świń w całej Irlandii.

Ponadto w wyniku prowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną intensywnego dochodzenia ustalono:

1. Do godziny 17-ej Inspekcja Weterynaryjna zabezpieczyła 22 tony mięsa wieprzowego pochodzącego z trzech podejrzanych irlandzkich rzeźni, w tym 2 tony w woj. wielkopolskim i 20 ton w woj. łódzkim. Z zabezpieczonego mięsa pobrano próbki, które zostały przesłane do laboratorium referencyjnego PIWet w Puławach. Pobrane próbki zostaną przebadane na obecność dioksyn. Wyniki poznane zostaną po około 72 godzin.

2. Ponadto po kontroli trzech importerów polskich stwierdzono, że mięso trafiło do 28 podmiotów zajmujących się przetwórstwem mięsa na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego, dolnośląskiego oraz śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego.

3. Około 70 ton mięsa pochodzącego z Irlandii, a sprowadzonego przez polskie firmy pośredniczące zostało wysłane do Węgier. Właściwe weterynaryjne władze węgierskie o fakcie tym zostały powiadomione pismem Głównego Lekarza Weterynarii.

Źródło:MRiRW