Jak podało stowarzyszenie parasolowe duńskiego przemysłu rolno-spożywczego (L&F) na podstawie danych z chińskich statystyk handlowych, import wieprzowiny do ChRL, w tym produktów ubocznych, wzrósł w porównaniu z okresem od stycznia do września 2019 r. łącznie o 2,1 mln ton do 4,18 mln ton.

Około 77 proc. z tego stanowiły towary świeże i mrożone, których zakup wzrósł o 143 proc. do niespełna 3,22 mln ton. Wzrost importu produktów ubocznych był mniejszy i wzrósł 27 proc. do 966 tys. ton.

Jeśli chodzi o półtusze i elementy wieprzowe, pierwsze miejsce zajęli dostawcy z Hiszpanii z 616 tys. ton. Jednocześnie wielkość sprzedaży na rynku chińskim wzrosła o 149 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wraz z produktami ubocznymi Hiszpanie sprzedali do Chin łącznie 786 tys. ton. Konkurencja z USA była tylko nieznacznie w tyle z 768 tys. ton, szczególnie silnia była ona w segmencie produktów świeżych i mrożonych. Nastąpił wzrost sprzedaży o 317 proc. do 581 tys. ton.

Tłem tego jest „umowa handlowa Fazy 1”, w ramach, której Chiny zobowiązały się do zakupu większych ilości amerykańskich produktów rolnych. Jeśli dynamika eksportu wieprzowiny z USA się utrzyma, Hiszpania prawdopodobnie utraci pozycję najważniejszego dostawcy w tym roku.

Po przypadkach afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików Niemcy straciły rynek zbytu w Chinach. W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku dostarczono tam 417 tys. ton wieprzowiny i 147 tys. ton produktów ubocznych.

W sumie odpowiadało to wzrostowi o 218 tys. ton, czyli 63 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, i oznaczało trzecie miejsce wśród dostawców z krajów trzecich. W przypadku innych głównych międzynarodowych eksporterów wieprzowiny Brazylia zwiększyła sprzedaż do Chin o 139 proc. do 344 tys. ton

Duńczycy potroili ilość świeżych i mrożonych towarów do 269 tys. ton. Dostawcy z Kanady, Holandii i Chile również byli zadowoleni z gwałtownego wzrostu wielkości eksportu. Nowym konkurentem jest Meksyk, który w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku sprzedał do ChRL prawie 76 tys. ton wieprzowiny.