Obok ściołowego utrzymania świń, żywienie paszą suchą, jest główną przyczyną występowania zapylenia chlewni. Drobne cząstki takiej paszy z łatwością unoszą się w powietrzu, ich wysoka koncentracja w atmosferze chlewni może być przyczyną pogorszenia kondycji zdrowotnej zwierząt. Po przedostaniu się do układu oddechowego świń, pyłki mogą stać się przyczyną poważnych zaburzeń pracy układu oddechowego świń. Nadmierne pylenie to także straty paszy, trudniejsze utrzymanie czystości pomieszczeń, a także niekorzystne warunki pracy osób obsługujących stado. Nie ma więc wątpliwości że robić należy wszystko aby zapylenie obiektów dla trzody ograniczyć do minimum. W nowych, lub modernizowanych obiektach, często problem ten wyklucza się przy okazji zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak systemy płynnego żywienia czy instalacje zamgławiania których głównym celem jest chłodzenie budynku. Jednak również w starszych chlewniach problem pylenia można choć częściowo ograniczyć. Na zmniejszenie zapylenia pomieszczeń wpływa także natłuszczanie mieszanek paszowych. Zabieg ten stosuje się w celu zwiększenia wartości energetycznej paszy. Często bowiem mieszanki oparte na zbożach nie są w stanie pokryć potrzeb energetycznych świń rosnących, czy loch w fazie laktacji. Jednocześnie tłuszcz obecny w paszy łączy jej drobne frakcje w większe cząstki, dzięki czemu pylenie zostaje zmniejszone.

Natłuszczania nie należy jednak stosować w przypadku wszystkich grup trzody – lochy niskoprośne charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem na energię, a zastosowanie w ich żywieniu dodatku tłuszczów odbić się może na wydajności ich laktacji. Pamiętajmy też, by pasze natłuszczane zabezpieczyć przed utlenianiem poprzez zwiększoną dawkę witaminy E. W przeciwnym razie dodany do paszy tłuszcz szybko jełczeje, a mieszanka taka nie nadaje się do skarmiania.

Równie istotnym czynnikiem ograniczającym zapylenie chlewni jest właściwe rozdrobnienie surowców paszowych użytych w składzie mieszanki – zbyt duży udział frakcji pylistej sprawia że ryzyko zapylenia chlewni wzrasta.