Dotychczas osoby, które posiadały w gospodarstwie tylko jedną świnię, były zwolnione z obowiązku jej identyfikacji i rejestracji.  Od 25 lutego to odstępstwo zostało uchylone.

Zgodnie z nową decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski: 

- Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada.
- W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.
- Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku. Przemieszczenie można również zgłosić listownie lub za pomocą Internetu po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.