Zgodnie z listem minister Caroli Schouten do drugiej izby holenderskiego parlamentu, o subsydiowane zamknięcie działalności wnioski złożyło w sumie około 500 hodowców trzody chlewnej, a 430 z nich spełniało kryteria kwalifikowalności.

Do 30 czerwca 2021 r. tylko 278 właścicieli gospodarstw zdecydowało się na udział w programie. Według minister wynik ten pozwolił osiągnąć ważny cel umowy koalicyjnej - mniejszą uciążliwości zapachową, a tym samym lepsze środowisko do życia na obszarach o wysokim zagęszczeniu hodowli świń na południu i wschodzie Niderlandów.

Mając na uwadze drugi cel, czyli redukcję emisji i nakładów azotu, nie spełnił on prognoz. Zdaniem minister, efekt azotowy programu redukcyjnego jest o dwie trzecie mniejszy niż pierwotnie planowano. Powodem jest m.in. niewielka liczba hodowców trzody chlewnej skłonnych do rezygnacji z działalności oraz stosunkowo niska średnia emisja azotu firm, które chcą się jej poddać.

Ponadto liczba uczestników programu na obszarach wrażliwych na azot, w pobliżu obszarów Natura 2000 jest niższa niż oczekiwano, tak więc redukcja emisji azotu w wyniku programu jest odpowiednio niższa. Według minister całkowity budżet programu redukcji wynosi 450 mln euro. Z tego jednak wykorzystano by tylko 277,4 mln euro.

Z pozostałej kwoty ma zostać m.in. zwiększony budżet na wykup najbardziej emitujących azot gospodarstw w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Dotyczy to na przykład hodowli cieląt w prowincji Genderland.