Jak podał urząd statystyczny (CBS), powołując się na wstępne wyniki spisu rolnego, 1 kwietnia br. istniało zaledwie 3600 ferm trzody chlewnej, czyli o 490 gospodarstw, albo o 12,3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Statystycy przypisują liczne zamknięcia ferm głównie polityce azotowej niderlandzkiego ministerstwa rolnictwa. Jednak pogłowie świń zmniejszyło się znacznie mniej niż liczba gospodarstw. Według CBS, w ciągu dwunastu miesięcy do początku kwietnia 2020 r. zmniejszyło się o 150 tys. zwierząt lub o 1,2 proc. do 12,12 mln świń, czyli o 2,5 proc. mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat.

W połączeniu ze stosunkowo umiarkowaną redukcją stada, średnia wielkość pogłowia w gospodarstwie wzrosła o 366 zwierząt lub 12,2 proc. do 3366 świń.