Jak wynika z aktualnych wyliczeń Uniwersytetu Wageningen, koszty tuczu trzody chlewnej w okresie od lipca 2020 do końca czerwca 2021 były o 6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to, że koszty te wyniosły o 10 proc. w ciągu ostatnich trzech lat.

Zdaniem naukowców, wzrosły przede wszystkim wydatki na prosięta o 5 proc. Ponadto pasza stała się znacznie droższa. Eksperci niedawno określili roczny koszt produkcji na lochę na 1707 euro, co odpowiadało wzrostowi w wysokości 89 euro lub 5,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Z tego wzrostu cen 80 euro wynikało z dodatkowych kosztów paszy. Według ekonomistów, roczny koszt produkcji prosiąt wzrósł w okresie sprawozdawczym o około 5 proc., chociaż średnia liczba prosiąt odsadzonych od maciory wzrosła o 0,2 do 30,3 na lochę na rok.

Eksperci z Wageningen oszacowali koszty inwestycji na lochę na 3400 euro w roku sprawozdawczym, w porównaniu do 3240 euro w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie wymagane inwestycje budowlane na stanowisko tucznika wzrosły o 28 euro do 568 euro. Jednak koszty amortyzacji budynków zarówno dla świń rzeźnych, jak i loch, nieznacznie spadły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w porównaniu z poprzednim rokiem.