O apelu Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG pisaliśmy już w zeszłym tygodniu. Zarząd organizacji zwrócił się wówczas do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wprowadzenie dopłat dla rolników ze strefy niebieskiej, które miałyby zrekompensować straty poniesione w wyniku sprzedaży tuczników po cenach znacznie niższych niż rynkowa. 

Na odpowiedź resortu rolnictwa nie trzeba było długo czekać, niestety nie jest ona pomyślna dla producentów świń. Jak czytamy w decyzji Ministerstwa, w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2020 nie zaplanowano środków na tego rodzaju pomoc. Jednocześnie według zapewnień resortu, w przypadku wygenerowania oszczędności w budżecie, Ministerstwo rozważy przeznaczenie tychże środków na rekompensaty strat, które ponieśli rolnicy z obszaru zagrożonego występowaniem ASF.