Sytuacja producentów świń w obszarach objętych ograniczeniami jest nadal bardzo trudna. Problemy finansowe hodowców potęgują coraz wyższe koszty produkcji związane ze wzrostem cen nawozów, paliwa, a także cen koncentratów i dodatków paszowych spowodowane między innymi wojną na Ukrainie. Dlatego też należy uruchomić wsparcie przy jednoczesnej zmianie sposobu wyliczeń branych pod uwagę przy szacowaniu faktycznie ponoszonych przez producentów strat, które będzie uwzględniać faktyczny wzrost kosztów produkcji - wnioskowała w połowie stycznie KRIR

Negatywna odpowiedź Ministerstwa

Jak się jednak okazuje, apel KRIR nie został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak czytamy w odpowiedzi resortu, wcześniejsza pomoc była udzielana na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń z obszarów objętych ASF.

A zatem pomoc ta skierowana była do tych producentów, którzy uzyskali niższe dochody ze sprzedaży produkcji w związku z wystąpieniem ASF. Pomoc ta nie była związana z podwyższeniem kosztów produkcji.
Przedstawiając powyższe należy podkreślić, że określenie rzeczywistych kosztów poniesionych przez hodowców świń w poszczególnych gospodarstwach spowodowanych wyższymi kosztami produkcji związanymi ze wzrostem cen nawozów, paliwa, cen koncentratów i dodatków paszowych, byłaby możliwa wyłącznie po wprowadzeniu obowiązku prowadzenia rachunkowości i przedstawieniu przez producentów trzody chlewnej rocznych sprawozdań finansowych z gospodarstwa rolnego - informuje MRiRW

 

Dostępne instrumenty wsparcia

W odpowiedzi Ministerstwa czytamy również o prowadzonych obecnie sposobach wsparcia producentów trzody chlewnej. Są to takie mechanizmy jak:

  • nieoprocentowaną pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarach występowania ASF.
    W tym roku na ten cel zaplanowano na tę pomoc środki w wysokości 140 000 000 zł.
  • preferencyjne kredyty bankowe w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń, ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem  afrykańskiego pomoru świń.
  • pomoc finansową dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa.
    W tym roku na ten cel zaplanowano 6 300 000 zł.
    Powyższa pomoc zostanie uruchomiona po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem, w odniesieniu do przepisów KE o pomocy publicznej, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. 

 

Ponadto w planie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2023 r. zaplanowano środki na pomoc finansową w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja w wysokości 31 030 000 zł. Termin składania wniosków w danym roku kalendarzowym, o przedmiotową pomoc ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania tych wniosków."