UOKiK stwierdza, że niskie ceny żywca w kraju wynikają z ogólnie trudnej sytuacji na rynku mięsa w UE, wywołanej zwiększoną podażą mięsa oraz aferą dioksynową w Niemczech. Konsumenci w obawie o swoje zdrowie ograniczyli zakup i spożywanie wieprzowiny. Sytuację na rynku żywca pogarszają również wysokie ceny pasz, powodujące mniejszą opłacalność hodowli.

Zdaniem Urzędu, "sygnalizowany problem oferowania obecnie na rynku półtusz wieprzowych z Niemiec po cenach dumpingowych wskazuje na istnienie uwarunkowań rynkowych, które wywołują silną presję na obniżkę cen skupu przez zakłady przetwórcze mięsa wieprzowego od krajowych producentów."

Z antykonkurencyjnym porozumieniem cenowym mamy do czynienia w przypadkach, gdy działania przedsiębiorców (określone skoordynowane zachowania) wynikają z podjętych wspólnie uzgodnień - wyjaśnił UOKiK. Przeciw możliwości zawarcia antykonkurencyjnego porozumienia świadczy również duże rozdrobnienie działających na polskim rynku zakładów skupujących i przetwarzających mięso wieprzowe.