Producenci żywca wieprzowego w kraju obciążeni są składką na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, którego środki przeznaczane są na promowanie mięsa wieprzowego pochodzącego od świń nieurodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Celem nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o funduszach promocji było ograniczenie importu prosiąt i rozwinięcie ich produkcji w kraju.

Do ministerstwa rolnictwa wpłynął wniosek o przedłużenie okresu przejściowego, dotyczący wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych dla sektora wieprzowiny – mięsa pozyskanego ze zwierząt nieurodzonych, lecz wyhodowanych w Polsce o kolejne 5 lat tj. do 31 grudnia 2023 r. Aktualnie okres przejściowy kończy się 31 grudnia 2018 r.

Do tego czasu pieniądze z Funduszu mogą być jeszcze przeznaczane na mięso pochodzące od zwierząt, których:

- ostatni etap chowu wynoszący co najmniej 4 miesiące odbył się na terytorium RP – w przypadku świń, których w chwili poddawania ubojowi przekraczał 6 miesięcy;

- chów odbył się na terytorium RP co najmniej od dnia, w którym osiągnęły masę 30 kg – w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał6 miesięcy a ich masa wynosiła co najmniej 80 kg;

- chów odbył się na terytorium RP – w przypadku świń których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła mniej niż 80 kg.

W konsekwencji tego wniosku, ministerstwo rolnictwa skierowało do KZP-PTCh zapytanie o opinię w sprawie ewentualnego przedłużania okresu przejściowego na obowiązywanie nowych przepisów o kolejne 5 lat.

KZP-PTCh odpowiada jednoznacznie - oznaczałoby to, że krajowi producenci trzody chlewnej z własnych środków będą przez ten okres wspierać rozwój produkcji prosiąt w krajach eksportujących prosięta do Polski. Dlatego w odpowiedzi na pismo z dnia 18/06/2018 znak PJ .wmp.053.1.2018 informujemy, że nie widzimy potrzeby przedłużania okresu przejściowego na działania, programy informacyjne lub promocyjne dotyczące mięsa wieprzowego pochodzącego od świń urodzonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z nowelizacją ustawy z dn. 15 grudnia 20016 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, na mocy których produkcja podstawowa odbyła się na terytorium RP, a w przypadku produktów przetworzonych, do produkcji którego nie użyto więcej niż 25 proc. składników pochodzących z poza terytorium Polski.