Prosięta, cechują się wysokim zapotrzebowaniem na białko. Bierze się to z faktu, że pierwsze tygodnie życia, to okres intensywnego przyrastania zwierząt Według nowego wydania Polskich Norm Żywienia Świń (2014), kilogram mieszanki paszowej dla prosiąt o masie poniżej 10 kg, powinien zawierać 110 g białka ogólnego, a dla prosiąt o wadze 10-20 kg, 155 g. b.o..

Zapewnienie odpowiedniego poziomu białka, sprawia, że prosięta są silne, i bardziej odporne na choroby. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie pasze wysokobiałkowe, stosowane w żywieniu starszych zwierząt, można stosować w żywieniu prosiąt. Wiele z nich, takie jak bobik czy łubin, zawiera związki antyżywieniowe, szkodzące młodym zwierzętom. Inne z kolei są ubogie w aminokwasy egzogenne, ich udział w paszy, utrudnia, a niekiedy uniemożliwia wręcz prawidłowe zbilansowanie składu białka.

Jakich komponentów białkowych warto użyć, układając skład mieszanki dla prosiąt?

Tak jak w przypadku mieszanek dla innych grup wiekowych świń, podstawowym komponentem białkowym prestarterów, jest poekstrakcyjna śruta sojowa. Niestety, często popełnianym błędem, jest jej zbyt wysoki udział w paszy. Śruta sojowa, jest cennym źródłem wartościowego białka, zawiera jednak związki, negatywnie wpływające na zdrowie prosiąt. Mowa tu o inhibitorze trypsyny, pogarszającym strawność białka, oraz białkach antygenowych, wywołujących reakcje alergiczne, prowadzące do biegunek. Dlatego też udział śruty sojowej, choć niezbędny, w mieszankach dla prosiąt powinien być ograniczony do 10 procent składu paszy. Poekstrakcyjną śrutę sojową, można częściowo zastąpić innymi paszami sojowymi: ekstrudatem (niska aktywność inhibitorów trypsyny), czy koncentratem białka sojowego (brak białek antygenowych).

Najlepiej, aby pozostała ilość białka, obecnego w paszy, pochodziła z komponentów pochodzenia zwierzęcego. Cechują się one lepszą strawnością i korzystniejszym składem aminokwasowym, niż pasze roślinne. W paszach, podawanych prosiętom w 2-3 tygodniu życia, niezbędny jest dodatek produktów mlecznych, takich jak mleko w proszku, lub serwatka w proszku. Produkty te, są źródłem cennego białka, o korzystnym składzie. Dodatkowo produkty mleczne są źródłem łatwo strawnej energii, a ich obecność sprzyja zasiedlaniu przewodu pokarmowego przez pożyteczną mikroflorę, co ogranicza ryzyko wystąpienia biegunki. Udział produktów mlecznych w składzie mieszanek typu prestarter maksymalnie może wynosić 30 proc.

Cennym dodatkiem białkowym mieszanek dla prosiąt (zarówno ssących, jak i odsadzanych), jest suszona rozpyłowo plazma krwi. Surowiec ten, powstaje na skutek odwirowania większości elementów morfotycznych krwi zwierząt rzeźnych, a następnie wysuszeniu uzyskanego osocza. Suszona plazma, zawiera około 70 proc. białka bogatego w aminokwasy egzogenne. Dodatkowo, część białek występujących w suszonej plazmie stanowią immunoglobuliny. Wspierają one działanie układu odpornościowego młodych zwierząt.

Mówiąc o paszach białkowych dla zwierząt, nie można zapomnieć o mączce rybnej. Produkt ten, w zależności od surowca, z jakiego został wyprodukowany, zawiera od 55 do 65 proc. białka. Podobnie jak w przypadku suszonej plazmy krwi, jest to pełnowartościowe białko, bogate w aminokwasy egzogenne. Zaletą tej paszy jest również wysoka zawartość wapnia, i łatwo strawnego fosforu. Ponadto, mączka rybna nadaje paszy intensywny zapach, poprawiając jej smakowitość. Zachęca on zwierzęta do pobierania paszy. Udział mączki rybnej i suszonej plazmy krwi, może stanowić do 5 proc. składu mieszanki.

Wymienione wyżej komponenty białkowe, są niestety droższe od roślinnych pasz białkowych, a ich udział w mieszance dla prosiąt, skutkuje podwyższeniem kosztów jej produkcji. Należy jednak pamiętać, że ilość paszy spożytej przez zwierzęta, jest relatywnie niska, a odpowiedni skład białka, jest niezbędny do uzyskania silnych, zdrowych i żywotnych prosiąt.