Powiat Spree-Neisse utworzył strefy restrykcyjne wokół miejsca, w którym znajdowały się tusze dzików zakażonych ASF. Administracja poinformowała, że strefa rdzeniowa znajduje się trzy kilometry od tego miejsca. Strefa jest zabezpieczona ogrodzeniem elektrycznym oraz pewnymi zakazami wjazdu i przemieszczania zbiorów.

Druga strefa o promieniu 15 kilometrów to tzw. obszar zagrożony, a za nią trzeci promień o szerokości 30 kilometrów.

Na zagrożonym obszarze istnieje 17 zarejestrowanych gospodarstw trzodowych, w tym jedno w strefie rdzeniowej. Zwierzęta w stadach są teraz badane pod kątem zakażenia ASF.

Ponadto od wszystkich martwych dzików w strefie rdzeniowej pobierane są próbki i przewożone do punktu odbioru tusz. Odbiór i pobieranie próbek dzików upolowanych na obszarze zagrożonym będzie odbywać się w pobliskim punkcie skupu dzikich zwierząt w lesie państwowym.