Ostatnie zmiany na niemieckiej giełdzie obserwowaliśmy w pierwszej dekadzie lipca. Ustalona wówczas stawka 1,47 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. obowiązuje do dziś.

W przeliczeniu na krajową walutę aktualna stawka niemiecka wynosi 6,46 zł/kg - minimalnie mniej niż przed tygodniem. Różnica wynika z nieco niższego kursu euro.

Co przyniosą najbliższe tygodnie? Niestety w chwili obecnej wydaje się, że trudno liczyć na większe podwyżki cen. Stopniowo zbliżamy się do okresu, w którym maleje znaczenie czynników odpowiedzialnych za sezonowe wzrosty cen w okresie letnim. Dodatkowo wciąż niepewnością napawa sytuacja związana z COVID-19. Pandemia sama w sobie ograniczyła nieco konsumpcję mięsa, a ewentualne występowanie kolejnych ognisk choroby w zakładach mięsnych może wywołać duże zaburzenia na rynku.