W porównaniu z danymi sprzed pięciu lat, spożycie wieprzowiny w Niemczech spadło o 11 proc. Jeszcze w 2011 roku statystyczny mieszkaniec tego kraju spożywał rocznie 40,1 kg mięsa i przetworów wieprzowych, według danych za 2016 roku, wartość ta spadła do poziomu 35,8 kg.

Zaistniała sytuacja po części wynika z obserwowanych także w innych krajach zmian trendów żywieniowych. Wieprzowina coraz częściej postrzegana jest jako mięso wysokokaloryczne i niezdrowe, wskutek czego jest zastępowana przez inne gatunki mięsa, najczęściej drób.W pewnym stopniu, spadek spożycia wieprzowiny jest również efektem wzrastającego odsetka wyznawców islamu w niemieckim społeczeństwie – religia ta zabrania bowiem spożycia wieprzowiny.

Przypomnijmy: Niemcy są największym producentem żywca wieprzowego w Unii Europejskiej. Według ostatnich danych pogłowie świń w tym kraju wynosi obecnie ponad 27 mln sztuk. Tak jak w wielu innych krajach UE, pogłowie świń w Niemczech wykazuje jednak tendencję spadkową. W ciągu minionego roku populacja trzody w tym kraju spadła o około 1,4 proc.