Według Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) liczba ferm trzody chlewnej w Niemczech od 2010 do 2019 r. spadła o 35 procent do 21 600. Jest to znacznie powyżej średniej dla wszystkich gospodarstw rolnych. Liczba świń w tym samym okresie spadła tylko o 2 procent do około 26 milionów zwierząt, więc pozostałe gospodarstwa stają się coraz większe.

Podczas gdy w 2010 r. było 4200 gospodarstw ze stadem mniejszymi niż 100 świń, według Destatis, w ubiegłym roku było ich 1700. To odpowiada spadkowi o 60 procent. Liczba gospodarstw rzędu 500 do 999 świń w latach 2010-2019 zmniejszyła się o 32 procent, a o stadach od 1000 do 1 999 zwierząt tylko o 8 procent.

Liczba gospodarstw z ponad 2000 świń wzrosła o 35 procent do 2 700, a liczba gospodarstw z ponad 5000 świniami wzrosła nawet o 67 procent do 500 gospodarstw.