Ostatnie zmiany na niemieckiej giełdzie obserwowaliśmy w pierwszej dekadzie października. Ustalona wtedy cena 1,36 euro za kilogram półtuszy o mięsności 56 proc. obowiązuje do dziś. Pomimo pewnego ożywienia na „małej giełdzie”, również wczorajsze notowanie VEZG nie przyniosło bowiem żadnych zmian.

Oznacza to, że także w krajowych skupach próżno oczekiwać poprawy sytuacji. W przypadku cen w naszym kraju, pocieszające jest tylko to, że wreszcie przestały one spadać. Jeszcze bowiem pod koniec października można było obserwować tendencję spadkową. Marne to jednak pocieszenie – przy cenach rzędu 4,00 zł netto za kilogram świń w wadze żywej, i niespełna 5,30 zł netto za kilogram półtuszy w klasie E, trudno jest mówić o jakiejkolwiek opłacalności produkcji.