Wydaje się, że zeszłotygodniowe podwyżki cen na niemieckiej giełdzie (+5 eurocentów) były nieco na wyrost. Już bowiem siedem dni później niemieckie zrzeszenie producentów świń obniżyło ceny o 2 eurocenty. Obecnie obowiązuje stawka 1,83 euro za kilogram.

Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy może być opór największych niemieckich zakładów ubojowych przez zwiększaniem poziomu cen: pomimo zeszłotygodniowej podwyżki część ubojni nie zdecydowała się w minionym tygodniu na podwyżki.

Czy wczorajsza obniżka wpłynie na poziom cen w naszym kraju? Rynek polski już dawno oderwał się od cen niemieckich. Świadczy o tym sytuacja sprzed kilku tygodni, kiedy to pomimo wyraźnych wzrostów cen w Niemczech, krajowi przetwórcy nie zdecydowali się na podwyżki. Liczymy, że mechanizm ten zadziała również w drugą stronę i ostatnie korekty w Niemczech nie wpłyną na poziom cen w kraju.