Niemiecki rząd planuje wprowadzić taki zakaz już 1 stycznia 2017 roku. DBV nie zgadza się z tak szybkim terminem wejścia zmian w życie zakazu, ale  powinno zostać odłożone na czas nieokreślony.

DBV podkreśla także, że zakaz nie będzie użyteczny, ponieważ na szczeblu europejskim ustalono porozumienie, z którego wynika że od 2018 r. niektóre kraje w tym Niemcy całkowicie zrezygnują z chirurgicznej kastracji knurków.
Nie jest jednak jeszcze przesądzone, czy kraje które zobowiązały się do przestrzegania tej deklaracji zdążą w 100 proc. dostosować się do tej radykalnej zmiany wraz z początkiem 2018 r.

Niemcy w tym temacie nie chcą wychodzić przed szereg ponieważ, nie zaoferowano jeszcze rolnikom dobrej alternatywy dla chirurgicznej kastracji, a DBV podkreśla, że takie sposoby nie będą prawdopodobnie dostępne przed początkiem 2017 r.

Związek obawia się również konsekwencji jakie może przynieść wdrożenie w życie nowego prawa. W ich ocenie zmiany postępowania z młodymi knurkami zagrażają bezpośrednio produkcji tuczników w Niemczech.  Tylko duże zakłady mięsne będą w stanie przetwarzać tusze pochodzące od knurów, tak aby wyroby trafiające na rynek spożywczy nie traciły swojej jakości, a ostatecznie ceny końcowej.

Aktualnie trzy przedsiębiorstwa Tönnies, Vion i Westfleisch stanowią 55 proc. na rynku zakładów mięsnych w Niemczech.  DBV  podkreśla, że po wejściu zakazu w życie pozycja tych przedsiębiorstw i ich udziały w rynku uboju i przetwórstwa mięsnego mogą znacznie się zwiększyć, co nie będzie korzystnie wpływało na sytuację rolników.

UE nie narzuca członkom Wspólnoty prawnego obowiązku przeprowadzania kastracji knurków w znieczuleniu lub całkowitego wyeliminowania chirurgicznego zabiegu. Te wymagania zawierają się w Deklaracji Brukselskiej, która była podpisywana przez niektóre kraje UE. Była to dobrowolna inicjatywa branżowa.  Dokument określa, że  w krajach które podjęły tę inicjatywę, kastracja chirurgiczna wyłącznie w znieczuleniu będzie przeprowadzana od 1.01.2012 r., a od 1.01.2018 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz kastracji chirurgicznej.

Polska nie podpisała tej deklaracji, a nasze prawo przewiduje, że na prosiętach powyżej 7 dnia życia zabieg ten może być wykonywany tylko pod pełnym znieczuleniu przez uprawnione do tego osoby: technika lub lekarza weterynarii.