Początkowo niemiecki rząd planował wprowadzić taki zakaz już 1 stycznia 2017 roku. Jednak środowiska producentów świń nie zgadzały się z tak szybkim terminem wejścia zmian w życie. Najbardziej protestował Niemiecki Związek Rolników (Deutscher Bauernverband, DBV) żądał, aby zakaz został odłożony na czas nieokreślony. Wich opinii taka decyzja niemieckiego rządu byłaby wychodzeniem przed szereg w stosunku do wymogów dobrostanu w pozostałych krajach Wspólnoty. Obawaiano się głównie tego że niemieccy producenci świń straca na konkurencyjności wstosunku do pozostałych krajówktóre nie mają aż tak rygorystycznych standardów dobrostanu.

UE nie narzuca członkom Wspólnoty prawnego obowiązku przeprowadzania kastracji knurków w znieczuleniu lub całkowitego wyeliminowania chirurgicznego zabiegu. Te wymagania zawierają się w Deklaracji Brukselskiej, która była podpisywana przez niektóre kraje UE. Była to dobrowolna inicjatywa branżowa.  Dokument określa, że w krajach które podjęły tę inicjatywę, kastracja chirurgiczna wyłącznie w znieczuleniu będzie przeprowadzana od 1.01.2012 r., a od 1.01.2018 r. będzie obowiązywał całkowity zakaz kastracji chirurgicznej.

Polska nie podpisała tej deklaracji, a nasze prawo przewiduje, że na prosiętach powyżej 7 dnia życia zabieg ten może być wykonywany tylko w pełnym znieczuleniu przez uprawnione do tego osoby: technika lub lekarza weterynarii.