Eksport mięsa, w tym przetworów i produktów mięsnych, a także żywych zwierząt do Niemiec wzrósł w pierwszych sześciu miesiącach tego roku o około 12 proc.

Według danych organizacji patronackiej duńskiego przemysłu rolno-spożywczego (L&F), dostawy mięsa, wędlin, produktów ubocznych mięsnych i żywych zwierząt z Danii do Niemiec w pierwszej połowie 2022 r. wzrosły łącznie o 23 770 ton lub 12,1 proc. do 219 520 ton w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przychody z eksportu wzrosły o 8,4 proc. do około 3,1 mld koron (1 korona duńska = 0,6403 zł, NBP 2022-09-27).
 Zarówno pod względem wielkości, jak i wartości, Niemcy po raz kolejny były głównym klientem duńskich eksporterów.

Eksport do Chin gwałtownie spadł

Niemcy straciły tę pierwsze miejsce na rzecz Chin w zeszłym roku. Jednak od stycznia do czerwca 2022 r. dostawy duńskiej wieprzowiny do Chin spadły o 161 530 ton lub 51,4 proc. do 152 480 ton w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Ze względu na niższe chińskie wymagania importowe wynikające z tego przychody z eksportu odnotowały jeszcze większy spadek o prawie 60 proc, do 2,22 mld koron. W przeciwieństwie do eksportu do Niemiec, żywe zwierzęta nie odgrywają roli w duńskim eksporcie do Chin, ale produkty uboczne stanowią 54 proc. całości. Jeśli wziąć pod uwagę tylko półtusze i elementy wieprzowe, Niemcy były również najważniejszym nabywcą na świecie z 115 080 ton.

 Zwiększenie dostaw do Polski i Szwecji

We wszystkich krajach Unii Europejskiej duńscy dostawcy zdołali zwiększyć sprzedaż wieprzowiny, w tym żywca, o 14,8 proc. do 551 940 ton w pierwszej połowie 2022 r. w porównaniu z poprzednim rokiem. Dostawy do Polski wzrosły szczególnie znacząco o 26,0 proc. do 170 240 ton, przy czym sprzedawano więcej elementów wieprzowych. Silny wzrost sprzedaży o 61,4 proc. do Szwecji wynikał również ze zwiększonych dostaw produktów ubocznych, konserw mięsnych i wędlin.

Eksport wieprzowiny do krajów trzecich spadł o 5 proc.

W handlu z krajami trzecimi najważniejszym odbiorcą Danii po Chinach była Wielka Brytania, ale eksport do niej spadł o 1,3 proc. do 73 070 ton w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. Z drugiej strony eksport wieprzowiny do Japonii wzrósł o 14,5 proc. do 54 320 ton, a sprzedaż do Australii, Filipin i USA wzrosła o od 58 do 69 proc.. Wszystko to jednak nie wystarczyło, aby zrekompensować straty w eksporcie do Chin. Ogólnie rzecz biorąc, duński eksport wieprzowiny do wszystkich krajów w porównaniu z pierwszą połową 2021 r. zmniejszył się o 57 830 ton lub 5,6 proc. do 967 160 ton.