Według Niemieckiego Stowarzyszenia Raiffeisen (DRV), zmniejszone ryzyko salmonelli w chlewniach, lepsze zdrowie jelit, lepsze samopoczucie zwierząt i zmniejszona emisja CO2, daje zwiększone wykorzystanie żyta w żywieniu świń.

To efekt czteroletniego projektu badawczego finansowanego przez Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa, obejmującego renesans żyta i rzepaku w celu zmniejszenia problemów w produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Zapobieganie narażeniu świń na salmonellę

Naukowcy biorący udział w projekcie badawczym doszli do wniosku, że żyto ma ogromny potencjał dla zrównoważonego i zdrowego żywienia świń. Dr Andreas von Felde, szef działu żywienia w firmie KWS Lochow GmbH, wyjaśnia, że wysoki udział żyta mieszańcowego w mieszankach paszowych może znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie salmonellą w chlewni.

Badania pokazują, że wysoki udział węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie jest w większym stopniu przekształcany przez bakterie w lotne kwasy tłuszczowe na końcu przewodu pokarmowego.

Jest to dobre dla błony śluzowej jelit i utrudnia osiedlenie się salmonelli – wyjaśnił prof. Christian Visscher, dyrektor Instytutu Żywienia Zwierząt, Fundacji Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze. Ponadto wyniki badań wykazały, że żyto wspomaga zdrowie jelit zwierząt i ostatecznie prowadzi do lepszego ich samopoczucia, a tym samym do większego dobrostanu.