Jak informuje Polskie Mięso, etykieta ma zapewnić przejrzystość i jasność co do sposobu utrzymywania zwierząt oraz umożliwić konsumentom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych.

Jakie informacje będzie zawierać etykieta? 

Etykieta hodowli zwierząt rozróżnia pięć rodzajów hodowli:

  • chów zamknięty,
  • chów w przestrzeni zakrytej dachem;
  • chów w pomieszczeniu ze świeżym powietrzem;
  • chów na zewnętrznych wybiegach/pastwiskach
  • chów organiczny zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

 

Celem etykiety hodowli zwierząt jest dostarczenie konsumentom obiektywnych informacji o tym, w jakich warunkach zwierzęta były utrzymywane, ale jak podkreślono ten rodzaj oznaczenia nie może być etykietą oceniającą.

Kiedy system wchodzi w życie? 

Pierwszym krokiem będzie etykietowanie wieprzowiny: świeżej, schłodzonej, mrożonej / paczkowanej i niepaczkowanej / w sprzedaży detalicznej i hurtowej żywności, w ladach usługowych, w sklepach specjalistycznych oraz w sprzedaży internetowej. W niedalekiej przyszłości planowane jest rozszerzenie oznakowania o inne gatunki zwierząt, sektor restauracyjno-gastronomiczny oraz produkty przetworzone.

 

Oprócz tego w ustawie o znakowaniu w zakresie hodowli zwierząt przewidziano również dobrowolną możliwość oznaczania żywności z innych państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów trzecich. Niemiecki minister rolnictwa Cem Özdemir, autor zmian, powiedział, że zostały zrobione duże kroki naprzód w zakresie hodowli