Wczorajsze notowanie niemieckiej dużej giełdy przyniosło wyraźny wzrost cen tuczników. Wzrosły one o 5 eurocentów, osiągając tym samym rekordową wartość 1,85 euro za kilogram wagi bitej ciepłej. Obecnie obowiązująca stawka jest najwyższa w historii naszych notowań prowadzonych od 2014 roku. Dotychczasowy rekord "dużej giełdy" - 1,81 euro za kilogram padł niemal dokładnie dwa lata temu - w czerwcu 2017 roku.

Czy jednak dobra koniunktura na rynku niemieckim spowoduje podwyżki także w naszym kraju? Tego niestety nie możemy być pewni. W ostatnich tygodniach widzimy bowiem coraz większy dystans dzielący ceny polskie od niemieckich. Nie jest zatem oczywiste, że najbliższe dni przyniosą wzrost cen tuczników.