W Niemczech znacznie mniej świń poddano ubojowi w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2018 r., niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Według wstępnych danych urzędu statystycznego (Destatis) od stycznia do września ubito 42,36 mln świń, było to około 1,08 miliona sztuk lub 2,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W tym samym okresie produkcja wieprzowiny spadła o 99 400 t lub o 2,4 proc. do 3,99 mln ton.

Z jednej strony spadek ten wynikał ze spadku przywozu zagranicznych zwierząt rzeźnych. W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. prawie 2,49 mln świń z innych państw UE zostało ubitych w niemieckich rzeźniach. Było to 521 000 sztuk, czyli o 17,3 proc. mniej niż w 2017 roku.

Z drugiej strony zmniejszyła się również o 556 800 zwierząt lub o 1,4 proc. do 39,84 mln zwierząt podaż świń rzeźnych z niemieckich chlewni.