Koszty paszy w produkcji wieprzowiny znacznie wzrosły. Według VEZG jest to obecnie szczególnie trudne dla hodowców, którzy hodują prosięta i warchlaki od 8 do 30 kg w tzw. systemach podziału pracy. Dlatego obecna różnica w cenie zwierząt między 8 kg a 25 kg często nie wystarcza do zapewnienia opłacalnego chowu.

Koszty hodowców prosiąt wzrosły nieproporcjonalnie

Dyrektor zarządzający VEZG wyjaśnił, że system oparty na podziale pracy został wprowadzony w celu zaoferowania mniejszym hodowcom loch sprawiedliwych możliwości marketingowych. Ponieważ producenci tuczników zaczęli preferować i nagradzać większe partie prosiąt. Jednak to właśnie ci hodowcy będą teraz najbardziej cierpieć z powodu nieproporcjonalnie wysokich kosztów wymaganej paszy bogatej w białko.
Hodowcy loch, którzy sami sprzedają prosięta lub gospodarstwa z systemem zamkniętym, mieliby większą szansę na pokrycie kosztów. Jednak dyrektor wyjaśnił, że żaden producent prosiąt nie jest obecnie w stanie wyjść na zero. Wymagałoby to ceny od 2,40 do 2,60 euro za kg masy ubojowej i nie można zapominać o producentach prosiąt na początku łańcucha.

Hodowcy powinni działać solidarnie

Pozostaje największa presja w przypadku wyspecjalizowanych hodowców prosiąt. VEZG proponuje, zatem przyznanie dopłaty do kosztów paszy dla konkretnego gospodarstwa. Według dyrektora powinno to dotyczyć producentów tuczników. Mieliby oni ekonomiczną wartość dodaną z dużych partii prosiąt wyższej jakości, na przykład dzięki jednolitemu statusowi zdrowotnemu i sytemu zachowania higieny.
Dopłatę należałoby uiszczać do czasu, gdy poziom cen paszy do odchowu prosiąt ponownie się unormuje. Niektóre organizacje członkowskie już to wdrożyły, ponieważ w przeciwnym razie systemowe fermy chowu prosiąt nie utrzymałyby już 8-kilogramowych prosiąt.

Wyższa waga to problemy z jakością

Ponadto, komisje specjalistyczne VEZG zajęły się kwestią, czy wysokość wynagrodzenia za dopłaty wagowe wymaga korekty. Odszkodowanie za nadwagę wynosi obecnie 1 euro/kg od 25 do 30 kg. Powyżej 30 kg zazwyczaj płaci się 0,75 euro/kg żywej wagi.
Komisja jest zdania, że obecnie nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Wszyscy zgadzają się, że waga sprzedaży, która wynosi od 28 do 30 kg, nie powinna wzrastać, w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy z jakością.