Pomimo relatywnie dobrej opłacalności produkcji żywca wieprzowego pogłowie trzody chlewnej u naszych zachodnich sąsiadów sukcesywnie spada. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), na dzień 3 maja b.r. niemieckie fermy utrzymywały łącznie 25,4 miliona świń. Populacja trzody chlewnej była w tym okresie niższa o 678 tys. w porównaniu z poprzednim badaniem z listopada ubiegłego roku. W ujęciu rocznym pogłowie trzody chlewnej w Niemczech spadło o 584 tys. sztuk (2,3 proc).

Spadki pogłowia odnotowano przede wszystkim w grupie tuczników, oraz młodych świń w wadze poniżej 50 kg. Populacja stada podstawowego i prosiąt wydaje się natomiast być stabilna.

Powyższa informacja jest poniekąd dobrą wiadomością dla krajowych producentów. Spadek pogłowia świń oznacza, że przynajmniej ze strony niemieckiego rynku nie grozi nam jak na razie nadprodukcja trzody chlewnej, która przyczyniłaby się do spadków cen skupu żywca.