Według danych Towarzystwa Informacji o Rynku Rolnym (AMI), składowane ilości uległy znacznemu zmniejszeniu od maja 2022 r. i od początku tego roku utrzymują się znacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku.

 Ponowny spadek zapasów wieprzowiny

Jak podaje AMI, zapasy wieprzowiny w niemieckich zamrażalniach i chłodniach ponownie spadły i pozostają znacznie niższe niż w dwóch poprzednich latach. AMI powołuje się na dane Związku Niemieckich Firm Chłodniczych i Logistyki Chłodniczej (VDKL), z których wynika, że ​​w czerwcu 2023 roku w magazynach odnotowano jedynie ok. 79 tys. ton wieprzowiny.

 

 

Ilości magazynowe spadają od ponad roku

Średnie zmagazynowane ilości od stycznia do czerwca 2023 roku wyniosły 92 tys. ton i nie były więcej niż o połowę mniejsze niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z jednej strony podaż żywca rzeźnego jest znacznie niższa, z drugiej strony przechowywanie jest mniej atrakcyjne niż w latach ubiegłych ze względu na zwiększone koszty energii i wyższe ceny trzody chlewnej.