Silny spadek eksportu do krajów trzecich

W szczególności eksport do krajów trzecich spadł o 20 proc. Ze względu na mniejszą podaż trzody chlewnej w tym kraju.

Jak donosi Towarzystwo Informacji Rynkowej Rolnej (AMI), niemiecki eksport wieprzowiny spadł o 11 proc. w okresie od stycznia do kwietnia 2023 r. i wyniósł ok. 685 tys. ton. Eksport do krajów trzecich spadł nawet o jedną piątą.

Głównymi odbiorcami pozostają Włochy i Holandia

Na poziomie 84 proc. niemieckiego eksportu wieprzowiny trafia do UE. Najważniejszymi odbiorcami są Włochy i Holandia. Oba kraje umiarkowanie ograniczyły import z Niemiec w pierwszych czterech miesiącach 2023 r. w stosunku do ubiegłego roku odpowiednio o 4 i 7 proc. Spadek w innych krajach, czyli Czechach (-10 proc.) i Danii (-8 proc.) był większy. Ogółem handel wewnątrz UE spadł o około 10 proc.

 

 

Dostępna ilość wieprzowiny maleje

Tymczasem eksport do krajów trzecich zmniejszył się o jedną piątą. Według AMI, dały o sobie znać wciąż istniejące ograniczenia w handlu spowodowane afrykańskim pomorem świń. Ponadto na dostawy ma wpływ liczba ubojów trzody chlewnej w Niemczech, która spadła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ze względu na mniejszą podaż trzody rzeźnej w Niemczech, mniej wieprzowiny jest dostępne w handlu zagranicznym. Ostatnio coraz częściej do produkcji wieprzowiny wykorzystuje się świnie rzeźne z zagranicy. AMI spodziewa się kontynuacji spadającego eksportu w nadchodzących miesiącach.