Eksport wieprzowiny, w tym produktów ubocznych z Niemiec, gwałtownie spadł w ubiegłym roku. Zmniejszył się przede wszystkim eksport do krajów trzecich znacznie spadł z powodu istniejących ograniczeń handlowych w wyniku afrykańskiego pomoru świń (ASF) i zmniejszającej się populacji trzody chlewnej w Niemczech.

 

 

Eksport spadł o 11,3 proc.

Jak pokazują wstępne dane Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI), od stycznia do grudnia 2022 r. wyeksportowano łącznie 2,36 mln ton wieprzowiny wraz z produktami ubocznymi. Oznacza to, że eksport niemieckiej wieprzowiny spadł o prawie 11,3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Gwałtownie spadł eksport do krajów trzecich 

Handel wieprzowiną z krajami trzecimi zmniejszył się znacznie bardziej niż handel w ramach UE, odnotowując drastyczny spadek o 29 proc. Dostawy do krajów trzecich zmniejszyły się już prawie o połowę w sezonie 2020/2021. Jako główną przyczynę spadku eksportu AMI wymieniało związane z ASF ograniczenia w handlu niemiecką wieprzowiną z krajami trzecimi. Ponadto transakcje z niektórymi krajami azjatyckimi były mniej rentowne.

UE: Włochy głównym nabywcą niemieckiej wieprzowiny

Według AMI, 83,5 proc. całkowitej ilości wieprzowiny będącej przedmiotem handlu trafiło do krajów UE. Włochy są największym nabywcą z 348 tys. ton wieprzowiny, nieco wyprzedzając Holandię (330 tys. ton). Na trzecim miejscu plasuje się Polska z wynikiem 110 tys. ton, przy czym we wszystkich trzech kierunkach eksportu zaobserwowano znaczne spadki. Za tymi krajami uplasowały się Austria, Belgia i Czechy z podobnymi obrotami, gdzie odnotowano niewielkie wzrosty.

W związku z gwałtownym spadkiem pogłowia trzody chlewnej w Niemczech analitycy spodziewają się dalszego spadku eksportu w 2023 r.