Jak informują analitycy banku BGŻ BNP Paribas, w lutym zaobserwowano niewielki spadek cen mięsa i jego przetworów. W porównaniu z danymi ze stycznia, spadek cen wyniósł średnio 0.7 proc. Aktualne ceny surowców mięsnych wciąż pozostają jednak o 3,7 proc. droższe niż w lutym ubiegłego roku. Opisywane obniżki wynikają w dużej mierze ze spadku cen wieprzowiny. W przeciągu miesiąca potaniała ona o 2,3 proc. Minimalny spadek odnotowano również w przypadku cen mięsa drobiowego, które w porównaniu z danymi ze stycznia potaniało o 0,1 proc. Zdaniem specjalistów, sytuacja ta wynika przede wszystkim ze zmian cen surowców: o ile ceny kurcząt rzeźnych trzymają się mocno, to na początku roku zaobserwować można było wyraźny spadek cen wieprzowiny. W bezpośredni sposób przekłada się to na obniżkę cen mięsa i jego przetworów.

O ile w ostatnim czasie zaobserwować można delikatny spadek cen mięsa i jego przetworów, to średnie ceny żywności ogółem wciąż rosną. W lutym artykuły spożywcze były średnio o 3,6 proc. droższe niż rok wcześniej. Wynika to w głównej mierze z dużych podwyżek cen jaj, masła i owoców. Zdaniem analityków banku, w kolejnych miesiącach nie wystąpią raczej przesłanki do znaczących zmian detalicznych cen żywności. Niemniej dynamicznie rosnące koszty pracy, transportu i energii sprawią, że artykuły spożywcze pozostaną relatywnie drogie.