Wzrost produkcji dotyczyć będzie przede wszystkim mięsa drobiowego (2,2 proc.) oraz wieprzowego (1,9 proc.). Wzrost produkcji mięsa wołowego oraz owczego i koziego będzie dużo skromniejszy, i wyniesie odpowiednio 0,4 proc. oraz 0,9 proc.

Produkcja wzrośnie przede wszystkim w krajach rozwiniętych (2,5 proc.), natomiast w krajach rozwijających się wzrost ten będzie niewielki, na poziomie 0,2 proc.. W 2012 roku do światowego handlu trafi łącznie 29,4 mln ton mięsa, tj. o 2,2 proc. więcej niż w 2011 roku. Wzrost ten zostanie osiągnięty dzięki zwiększeniu handlu mięsem drobiowym o 2,4 proc. oraz wieprzowiną o 3 proc. Ekspansja eksportu mięsa będzie dotyczyła krajów rozwijających się, w szczególności Brazylii oraz Indii.

Wzrost cen pasz oraz wolno rosnąca produkcja przyczynią się do utrzymania cen mięsa na wysokim poziomie, zbliżonym do pułapu cenowego z 2011 roku. Konsumpcja mięsa ogółem wzrośnie o 1,9 proc. do 28,4 mln ton, natomiast spożycie przypadające na jednego mieszkańca na świecie wyniesie 42,5 kg/osobę (wzrost o 0,4 proc.). Spożycie mięsa w krajach rozwiniętych utrzyma się na poziomie 79,0 kg/osobę, natomiast w krajach rozwijających się zwiększy się o 1 proc. do 32,7 kg/osobę.