Wprowadzanie nowych loszek do stada może być powodem wystąpienia problemów wtedy, gdy nie przestrzegane są podstawowe zasady postępowania. Istotnym elementem jest zakup i wprowadzanie do stada podstawowego tylko w pełni zdrowych zwierząt.

Po zakupie zwierzęta powinny przejść kwarantannę w celu koniecznej obserwacji stanu zdrowotnego, a także wykonania niezbędnych badań serologicznych. Ich celem będzie potwierdzenie, że zakupione zwierzęta są faktycznie w pełni wolne od chorób, takich jakie określono w dokumencie zakupu jakim jest świadectwo weterynaryjne. W okresie kwarantanny trwającej najczęściej do 6 tygodni powinno się rozpocząć obserwacje, kiedy u poszczególnych zwierząt wystąpi pierwsza ruja.

Warto pamiętać o tym, aby miejsce kwarantanny było oddalone min. 100 m od właściwych budynków chowu świń w naszym gospodarstwie. Dobrze jeżeli osoby obsługujące zwierzęta zajmują się loszkami z kwarantanny na koniec wszystkich wcześniejszych zadań wykonanych przy zwierzętach z innych grup technologicznych. Ograniczy to szerzenie się ewentualnych chorób od loszek na pozostałe zwierzęta. Maty ze środkiem dezynfekcyjnym przed wejściem do każdego sektora dodatkowo zminimalizują ryzyko zakażenia zwierząt z pozostałych grup.

Po zakończeniu okresu kwarantanny loszki powinny przejść proces aklimatyzacji w nowym stadzie. W tym okresie należy odrobaczyć loszki oraz wykonać szczepienia ochronne realizowane według wcześniej ustalonego programu profilaktycznego. Właściwie dobrany program zabiegów profilaktycznych i szczepień ochronnych zabezpiecza przed stratami, jakie powodowane są przez określone jednostki chorobowe. W ostatnich latach istotnym problemem w produkcji trzody chlewnej są schorzenia wpływające immunosupresyjnie na układ odpornościowy świń. Do schorzeń tych należy zaliczyć: zespół rozrodczo-oddechowy świń wywoływany przez wirusa PRRSV, cirkowirozę wywoływaną przez wirus PCV2, grypę świń wywoływaną przez wirusa grypy świń SIV.

Dlatego niezbędne jest posiadanie wiedzy na temat statusu PRRSV loch znajdujących się we własnym stadzie. Jeżeli ten status jest negatywny, czyli stado świń jest wolne od wirusa jednostki chorobowej określonej jako syndrom rozrodczo-oddechowy, to zakupione loszki powinny również pochodzić ze stada wolnego. W przypadku, gdy stado jest dodatnie i klinicznie nie są obserwowane żadne niekorzystne symptomy, zakupione loszki mogą pochodzić ze stada wolnego lub stada dodatniego. Wtedy, aby ograniczyć możliwość krążenia wirusa w stadzie, wskazanym jest szczepienie szczepionką martwą zakupionych loszek przeciwko PRRSV.