Biegunki, występujące w okresie okołoodsadzeniowym, są przyczyną znacznych strat. Prowadzą one do licznych upadków, spowalniają również ogólne tempo wzrostu, i wskaźnik wykorzystania paszy. Oczywista jest, zatem celowość doskonalenia metod prewencji zaburzeń występujących w okresie okołoodsadzeniowym. Podstawowym sposobem, ograniczenia biegunek, jest oczywiście właściwe żywienie prosiąt, jak i loch. Jednak samo żywienie, nie wystarczy. Do ograniczenia występowania zaburzeń układu pokarmowego, niezbędne jest spełnienie innych wymagań, niezwiązanych z żywieniem.

Najważniejszym czynnikiem, wpływającym na prawidłowy przebieg odsadzenia, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu higieny pomieszczeń inwentarskich. Przed wprowadzeniem lochy do pomieszczenia porodowego, niezbędne jest jego dokładne umycie, i dezynfekcja. Dzięki temu, zniszczeniu ulegają drobnoustroje, i jaja pasożytów, które mogą stanowić źródło zakażenia. Utrzymanie higieny, jest trudniejsze w chlewniach o ściołowym systemie utrzymania. W przypadku świń przebywajacych w takich obiektach, ważne jest, regularne usuwanie obornika, i częsta wymiana ściółki. Niezbędne jest również, utrzymywanie poideł i karmideł w czystości. Na zabrudzonych urządzeniach, szybciej rozwijają się szkodliwe drobnoustroje. Poza tym, lochy mogą mniej chętnie pobierać paszę z brudnych urządzeń. Prowadzi to do obniżenia laktacji, w skutek czego, prosięta są słabsze i mniej odporne na choroby.

Oprócz odpowiednich warunków higienicznych, do prawidłowego przebiegu odsadzania prosiąt, niezbędne jest utrzymanie właściwego mikroklimatu chlewni. Szczególne znaczenie ma optymalna temperatura pomieszczeń, w których przebywają prosięta. Wedle najnowszych badań, przez kilka dni po odsadzeniu, temperatura pomieszczeń, powinna mieścić się w zakresie 26-28º C. Tymczasem, w starszych obiektach, o niedostatecznej izolacji termicznej, i mało wydajnej instalacji grzewczej, utrzymanie takiej temperatury w miesiącach zimowych, jest wręcz niemożliwe. Prosięta utrzymywane w zbyt niskiej temperaturze, są bardziej podatne na infekcje przewodu pokarmowego, a także dróg oddechowych.

Nie należy także zapominać o skutecznie działającej wentylacji. Nadmiar amoniaku w powietrzu, prowadzi do podrażnień błon śluzowych układu oddechowego, a co za tym idzie do zaburzeń odporności.

Odsadzając prosięta, nie możemy zapomnieć o tym, że również sam przebieg odsadzeń, ma wpływ na późniejsze występowanie biegunek. Oddzielając prosięta od lochy, do minimum ograniczyć należy stres, jaki przeżywają prosięta. Dlatego też, nie należy od razu przemieszczać miotu. W pierwszej kolejności należy odłączyć lochę, a dopiero po kilku dniach przenieść prosięta. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku łączenia miotów. Powinno się je wykonać dopiero kilka – kilkanaście dni po odsadzeniu lochy. Stres związany z nieobecnością matki, oraz walką o hierarchię w stadzie, skutkuje obniżeniem sekrecji kwasu solnego w żołądku, a stąd już prosta droga do wystąpienia kolibakteriozy.

 

Wymienione wyżej zasady, niosą ze sobą pewne koszty (chociażby koszt odkażenia, czy ogrzania pomieszczeń), jednak biorąc pod uwagę straty, jakie mogą spowodować oszczędności, w miarę możliwości należy je stosować.