Podczas spotkania Prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO), oraz polskiego przedstawiciela w tej instytucji – Janusza Wojciechowskiego z członkami Rady d.s. Wspierania działań na rzecz ochrony zwierząt, przedstawiono działania mające poprawić poziom dobrostanu zwierząt, oraz listę wprowadzonych i proponowanych zmian w prawodawstwie.

Jednym z pomysłów mających poprawić los zwierząt, ma być kontrola poziomu dobrostanu zwierząt, która rozpocznie się w czerwcu b.r. i potrwa do końca 2018 roku. Jak mówi Janusz Wojciechowski, to dobry moment na tego typu kontrolę, gdyż będą wówczas określane dalsze zasady wspólnej polityki rolnej po roku 2020.

Do tej pory NIK prowadziła liczne kontrole między innymi warunków transportu zwierząt gospodarskich, warunków w jakich dokonuje się uboju zwierząt, a także funkcjonowania schronisk dla zwierząt. W wyniku kontroli stwierdzono liczne uchybienia, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt: w większości gmin brakowało programów opieki nad takimi zwierzętami, a także programów ochrony przed bezdomnością. Jak podkreśla NIK, celem wspomnianych kontroli było nie tylko wykrycie nieprawidłowości, ale także wywołanie pozytywnych zmian w obowiązującym prawie.