Dezynfekcja jest dziś jednym z filarów efektywnej produkcji trzody chlewnej. Niezależnie od tego czy prowadzimy stado w cyklu zamkniętym, czy też specjalizujemy się w tuczu, po zakończeniu każdego cyklu, pomieszczenie produkcyjne powinny być starannie umyte i zdezynfekowane. Nie ma wprawdzie możliwości, by całkowicie wyeliminować drobnoustroje ze środowiska, skutecznie przeprowadzona dezynfekcja pozwala jednak ograniczyć ich presję do tego stopnia, że układ immunologiczny zwierząt bez problemu radzi sobie z patogenami.

Niestety dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich nie jest zadaniem łatwym. Nawet pozornie drobne błędy popełnione w tym zakresie osłabiają skuteczność zabiegu. Szczególnie trudne jest właściwie przeprowadzenie higienizacji w okresie zimowym. Wynika to z niskich temperatur panujących w pustych obiektach. Aby pieniądze i praca włożone w dezynfekcję chlewni nie zostały wyrzucone w przysłowiowe błoto, warto pamiętać o kilku zasadach.

Pierwszą, i kluczową z nich jest właściwy dobór preparatów dezynfekcyjnych. Zakres temperatur w jakich działa dany produkt musi być dostosowany do tych panujących w obiekcie. Na rynku dostępne są środki dezynfekcyjne działające już w temperaturze 5⁰C, są jednak i takie, które do skutecznego działania wymagają temperatur rzędu 15 - 17⁰C. Pamiętajmy też o tym, że preparat nie zadziała skutecznie, jeżeli rozcieńczymy go zbyt zimną wodą. Jeżeli minimalna temperatura stosowania preparatu to wspomniane 15⁰C, a do przygotowania roztworu użyjemy wody o temperaturze 10⁰C, trudno oczekiwać, by zabieg był skuteczny.

Pamiętać należy także o tym, że zastosowanie preparatu dezynfekcyjnego możliwe jest dopiero po wcześniejszym wyschnięciu umytych powierzchni. W okresie zimowym czas schnięcia może być bardzo długi, niemniej jednak rozpylając roztwór cieczy roboczej na wilgotne powierzchnie nie osiągniemy oczekiwanego celu.

Przypomnieć należy także o tak oczywistej rzeczy jaką jest stosowanie detergentów. Wciąż wielu producentów ogranicza się bowiem do mycia powierzchni za pomocą samej wody. Tak przeprowadzone mycie nie jest w stanie rozbić i usunąć tworzonego przez bakterie biofilmu, pod którym zalegają niezliczone ilości patogenów. Tak przeprowadzone mycie będzie zatem jedynie zmarnowaniem czasu i pieniędzy.