Wprawdzie ceny żywca wieprzowego w tym czasie w skupie i na targowiskach utrzymywały się na dużo wyższym poziomie niż w 2010 r., ale przy jednocześnie skokowo rosnących cenach zbóż nie wpłynęły w sposób istotny na poprawę opłacalności tuczu.

Jak podaje GUS pogłowie trzody chlewnej ze stanu 14775,7 tys. sztuk w końcu listopada 2010 r. spadło do poziomu 13056,4 tys. sztuk w końcu listopada 2011 r., tj. o 11,6 proc. W omawianym okresie populacja loch na chów spadła ze stanu 1328,2 tys. sztuk w końcu listopada 2010 r. do 1124,9 tys. sztuk w końcu listopada 2011 r. o 15,3 proc., w tym liczba loch prośnych spadła o 14,4 proc.

Skup żywca wieprzowego w 2011 r. wyniósł ogółem 2085,9 tys. ton i był wyższy od notowanego w 2010 r. o 4,9 proc. Przeciętna w 2011 r. cena skupu 1 kg żywca wieprzowego wynosiła 4,52 zł/kg (o 16,2 proc. więcej niż rejestrowano w 2010 r.). Średnia targowiskowa cena 1 kg żywca wieprzowego była wyższa niż w skupie i wynosiła w 2011 r. 4,63 zł wykazując wzrost o 20,9 proc. w stosunku do notowanej na targowiskach w 2010 r. - czytamy w raporcie.